Biuro rachunkowe BRK - Oferta

Usługi podatkowo-księgowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie ewidencji VAT oraz deklaracji,
 • zamknięcie roku, czyli sprawozdanie finansowe oraz deklaracje podatkowe CIT, PIT,
 • sprawozdania GUS, NBP.

Kadry i płace:

 • sporządzanie dokumentacji płacowej i osobowej,
 • deklaracje oraz raporty ZUS,
 • sprawozdania GUS,
 • deklaracje PIT 4R, PIT 11, PIT 40,
 • sporządzanie dokumentacji PFRON,
 • prowadzenie akt osobowych.

Usługi BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji bhp (instrukcje itp.).

Opracowanie kompletnej dokumentacji, związanej
z prowadzeniem działalności gosp., w tym:

 • politykę rachunkowości,
 • zakładowy plan kont,
 • instrukcje inwentaryzacyjne i arkusze spisowe,
 • projekty rocznych sprawozdań zarządu i uchwał dla zgromadzenia wspólników,
 • regulamin wynagrodzeń,
 • regulamin pracy,
 • wnioski kredytowe i leasingowe,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rejestracją firmy (wnioski do KRS-u, urzędu miasta, gminy i ZUS)

Oferujemy także doradztwo w wyborze optymalnej formy opodatkowania.

Zapytaj o niezobowiązującą ofertę cenową

Certyfikaty i dyplomy biura BRK


XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.